Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Lempi Day Span asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lempi Day Span verkkokaupalla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä alla. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn
markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun info@lempidayspa.fi

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Lempi Day Spa / Feet & Soul Experience Oy (y-tunnus: 2511946-2)
Kalevankatu 17B
00100 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maria Enlund
Puhelin: +358 40 5881394
Sähköposti: info@lempidayspa.fi

REKISTERIN NIMI

Lempi Day Span asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt hoitolan ajanvaraukseen tai verkkokauppaan asiakkaaksi tai ostanut kyseisestä verkkokaupasta tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lempi Day Span hoitolan ja verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lempi Day Span verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään
henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Lempi Day Spa saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin (verkkokaupan ylläpitäjä) palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lempi Day Span asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta eikä tietoja luovuteta muille kolmansille osapuolille.

lempi Day Span verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Lempi Day Span asiakaspalveluun sähköpostitse info@lempidayspa.fi Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakas voi itse rekisteröityä Lempi Day Span sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi ja vastaavasti poistua postituslistalta haluamanaan ajankohtana.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Lempi Day Span verkkokaupan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää The Butik sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

0